Plan dnia

Plan Dnia

 7:00 – 8:30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, gry stolikowe, indywidualne według potrzeb i zainteresowań wychowanków.

8:30 – 8:50 Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe w kółeczku. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia poranne.
8:50 – 9:00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 11.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą:zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia rytmiczno – muzyczne.
11.30 – 11.50 obiad (zupa)
12.00 – 13.30 Odpoczynek (leżakowanie)

13.45 – 14.00 Przygotowanie do II obiadu.

14.15 – 14.45 Obiad- (drugie danie)
14.45 – 15.15, Słuchanie bajek literackich i muzycznych, gry i zabawy swobodne lub zorganizowane, zajęcia dodatkowe.
15.15 – 16:00 Spacer/ Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, gry i zabawy dowolne lub zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym lub sali, indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno – kompensacyjna.
16.00 – 17.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci
Informujemy, iż nie zawsze możliwe jest dokładne trzymanie się rozkładu. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być modyfikowane lub łączone w zależności od potrzeb(sytuacje o których mowa to : wycieczki, imprezy okolicznościowe, akademie)

Wycieczki: W ciągu roku zapewniamy wiele ciekawych wycieczek m. in. do teatru, kina, muzeum, galerii, na wystawy tematyczne, wyprawy w plener połączone z nauką o przyrodzie i ekologią. W programie mamy także spotkania z ciekawymi ludźmi, takimi jak: strażak, policjant, listonosz, lekarz, pielęgniarka itd., a także odwiedzamy miejsca związane z ich pracą, instytucji użyteczności publicznej czyli Straż Pożarną, Policję, Pocztę itp..