Opłaty

Wpisowe do przedszkola wynosi 300 PLN. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka, wpłacana przelewem na konto przedszkola lub w kasie w dniu podpisania umowy.

W skład wpisowego wchodzi ubezpieczenie, karty pracy dziecka oraz wszelkiego rodzaju środki dydaktyczne

Czesne za miesiąc wynosi 600 PLN. Opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do 5 dnia każdego miesiąca.

Zajęcia dodatkowe: Są w cenie czesnego

OFERUJEMY ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA:
W przypadku zapisania drugiego i kolejnych dzieci do Przedszkola Rodzice są zwolnieni z uiszczania opłaty wpisowego.

Opłaty dodatkowe:

 • Wyżywienie stanowi osobny koszt pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi 10 zł dziennie i naliczany jest tylko podczas obecności dziecka w przedszkolu.
   
  W skład stawki żywieniowej wchodzi:

  • Śniadanie
  • I Danie
  • II Danie
 • wyjazdy poza przedszkole: do teatru, muzeum, zoo etc.
 • Podręczniki
 • opieka po godzinie 17:00

.